HER TÜRLÜ TURİSTİK İŞLETME İÇİN:

Turizm İşletme Belgesi

Yasal Zorunluluktur!

28 Temmuz 2021'de Resmi Gazete'de yayınlanan 7334 sayılı "TURİZMİ TEŞVİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" işletmeler nezdinde önemli yükümlülükleri beraberinde getirdi!

Turizm İşletme Belgesi; Turizm sektörü yatırımlarında, Turizm tesislerinin yatırımlarının tamamlanıp işletmeye geçildiği anda alınacak bir belgedir. Turizm İşletme Belgesi Turistik tesisin mevzuata uygun niteliklerde yapıldığını ve en uygun şekilde işletmeye geçildiğini gösterir bir belgedir. Turizm İşletme Belgesi Doğrudan verileceği gibi Turizm Yatırım Belgesi'nin Turizm İşletme Belgesi ne dönüşmesi ile de gerçekleşmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ EDİNİN

BAŞVURU TAKVİMİ

Konaklama Tesisleri ve Plaj İşletmeleri nin “Turizm işletme Belgesi” temin etmeleri için tanınan süre kanunun yürürlüğe girdiği tarihden itibaren 1 yıldır!

Son başvuru tarihi 28 Temmuz 2022. Başvuruda bulunmayan konaklama ve plaj tesisleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecektir.

GEREKLİ BELGELER

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

 • Başvuru yapan kişi adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname
 • Dilekçe
 • Tesis Tanıtım Raporu
 • İmza Beyannamesi
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

 • Başvuru yapan firma adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname
 • Dilekçe
 • Tesis Tanıtım Raporu
 • İmza Sirküleri
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 • İsim tescili yapılmış ise tescilin tarafınız lehine yapıldığına dair belge

Nasıl Başvuru Yapılır

Turizm İşletme Belgesi başvurusu için gerekli evraklarla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapılması gerekmektedir.

Yapılan başvuru sonrasında müracaatınız incelenir ve başvuru belgelerinizde eksik tespit edilmediği takdirde bakanlık tarafından bir uzman tesisinizi denetlemek üzere görevlendirilir. Uzman tarafından yapılan inceleme neticesinde tesisinizin mevzuatlara uygun nitelikte olup olmadığı değerlendirilir. Tesisinizin niteliklerinde mevzuata göre eksiklikler mevcutsa size bu eksiklikleri gidermeniz için süre verilir ve uzmanlar tekrar incelemek üzere bir denetim ziyareti daha yaparlar.

Söz konusu ziyarette mevcut eksikliklerinizi giderdiğinize dair belge oluşturulur ve harç bedelini yatırarak Turizm işletme belgesini alabilirsiniz.

Turizm işletme Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Turizm İşletme Belgesinin yatırımcısına sağladığı en önemli avantajın emlak vergisi muafiyeti olduğu bilinmektedir.

Turizm İşletme Belgesi emlak vergisi muafiyeti

Turizm Endüstrisinin teşvik edilmesi kapsamında turizm işletmesi belgesine sahip yatırımcıların, turizm hizmetlerinde kullanmak üzere tahsis edecekleri binaların 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf tutulmasını ifade etmektedir.

Turizm İşletme Belgesi Bina İnşaat Harcı İstisnası

Gerekçesini Belediye Gelirler Kanunu’ndan almaktadır. Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından teşviki karara bağlanmış turistik tesisler bina inşaat harçlarının istisnaları arasında yer almaktadır.

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASİ DÜZENLEME KURULU (TAPDK) MEVZUATI UYARINCA SAĞLANAN HAKLAR

Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereği, alkollü içki satmak isteyen işletmelerin Tütün ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurumundan (TAPDK) satış belgesi almaları zorunludur. “4250 sayılı ve Ispirtolu İIçkiler İnhisari Kanunu”’nun 9 uncu maddesi içeriğinde yer alan istisnai hüküm dogrultusunda Turizm Işletmesi Belgesi ile Turizm Yatirimi Belgesi ayrımı yapılmaksızın, Turizm Belgeli tesisler, mesafe şartı veya işyeri açma ve çalişma ruhsatı aranmadan Turizm belgeleri ile alkollü içki satış izni alabilmektedir.

Turizm İşletme Belgesi Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi resim Harç İstisnası

Turizm işletme belgeli tesislerde yıllık belirli bir miktarda döviz kazandırıcı faaliyet yürüten işletmeleri vergi, resim ve harçlarda istisna olarak tutmaktadır

HIZLI, DOĞRU, SONUÇ ODAKLI BAŞVURU İÇİN

BUGÜN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİN

Bölgenizdeki meslektaşlarınıza tavsiye edin, danışmanlık ücretinizde indirim avantajı sağlayın
Sayfanın Üstüne Git