virus, pathogen, infection

Kültür ve Turizm Bakanlığı COVID-19 Sertifika Kriterleri Yayınlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, otellere verilecek COVID-19 sertifikasıyla ilgili kriterleri belirledi. Tam 244 maddeden oluşan sertifika kriterleri taslağı, otelciler bu kriterleri yerine getirebilir mi? sorusunu da beraberinde getiriyor.

Maske, ateş ölçümü, otel içinde karantina alanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, mayıs sonu itibariyle otellerin yeniden açılmasını sağlamaya çalışırken, tesislerin koronavirüs sertifikası alabilmek için yerine getirmeleri gereken kriterleri de belirledi. İşletmelerde uygulanacak sosyal mesafe kuralından hijyen uygulamalarına, personele verilecek eğitimlerden genel alanaların, odaların ve tuvaletlerin temizliğine; misafir karşılamadan havuzlara ve SPA lara kadar… her alan için kriterlerin belirlendiği kontrol listesine göre tesislerin, maskesiz müşteriler için maske bulundurmak, misafirlerin ateşini ölçmek, acil durumlar için otel içide karantina alanı belirlemek gibi yükümlülükleri bulunacak.

Bakanlık belgeli işletmeleri kapsayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından İşletme veya Yatırım Belgesi almış işletmeleri ve Bakanlık tarafından uygun görülecek işletmeleri kapsaycak olan sertifika değerlendirme formu; Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, WTO-Dünya Sağlık Örgütü, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, TSE 13811 nolu Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri, HACCP ilkeleri, Ulusal ve Uluslararası Sağlık ve Turizm Sektörleri uygulama örneklerine dayanılarak hazırlandı.

Hazırlanan listede çalışanların uyması gereken kurallara da özellikle dikkat çekiliyor. Çalışanlar arasında sosyal mesafe, personelin işe giriş ve çıkışlarda ateşinin ölçülmesi, işe giriş ve çıkışlarda koruyucu ekipman kullanması, Covid-19 la ilgili uygulanacak eylem planı ile ilgili eğitim verilmesi gibi pek çok önlem yer alıyor.

Odalar 12 saat boş kalacak

Oda kriterlerine gör ise, odaların mümkün olduğunca 12 saat bırakılması, temizlik görevlilerinin koruyucu kıyafet giymesi, odalarda tek kullanımlık eşyaların olması ve Covid-19 teşhisi konmuş misafirin odasının 72 saat boş tutulması ve misafirin kullandığı yatak örtüsü, çarşaf gibi malzemelerin ayrı bir ambalajla alınması gibi önlemler yer alıyor.

Mutfaklarda çalışanlar ise çalışma esnasında tek kullanımlık eldiven, önlük, cerrahi maske, bone ve galoş kullanmak zorunda. Mutfaklarda hem sterilizasyona önem verilecek hem de gıda temini ve üretimi aşamasında hazırlanan protokollere göre hareket edilecek.

Açık büfelerde sosyal mesafe düzeni uygulanacak

Yeme-içme alanları işletme yönetimi tarafından hazırlanan protokollerle yönetilecek. Tüm yeme-içme ünitelerinin girişinde sosyal mesafeyi gösteren işaretler bulunacak. Servis görevlileri koruyucu ekipman kullanacak. Çay/kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri cihazlar ya kaldırılacak, ya buralardan servisi bir kişi yapacak ya da her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek. Yemek masalarındaki tuz, baharat ve diğer gereçler tek kullanımlık olacak. Açık büfe uygulamasının sürdürülmesi durumunda, sosyal mesafe düzeni uygulanacak. Açık Büfe den yiyeceklerin misafir tarafından alınması durumunda, büfede yer alan yiyeceklere misafirden nefes veya öksürük geçmesini engellemek üzere, büfedeki yiyeceklere sadece misafirin ellerinin girebileceği şeffaf koruyucu perdeleme yapılcak.

Toplantı salonlarında da personel çalışma esnasında koruyucu kıyafetler giyecek. Slon girişinde el dezenfektanı bulunacak. Sandalyeler arasında 80 cm mesafe bulunacak.

Havuz ve şezlong kriterleri

Yüzme havuzlarında ise personelin koruyucu kıyafet kullanmasının yanında, buralardaki oturma alanlar ve şezlonglar sosyal mesafe kuralına gör dizayn edilecek. Havuz suyundaki klor seviyesinin açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1 ile 1,5 ppm arasında tutulacak. Havuz ve plaj çevresindeki duş ve tuvaletler düzenli aralıklarla dezenfekte edilecek.

İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı nın hazırladığı 244 maddelik koronavirüs sertifika kriterleri:

A. ZORUNLU UYGULMALAR

SÜREÇ YÖNETİMİ, STANDARTLARIN BELİRLENMESİ, PROROKOLLERİN HAZIRLANMASI

 1. İşletme genelinde Covid-19 ve hijyen uygulamalarına yönelik plan hazırlanmış mı?
 2. Otel bünyesindeki tüm departman ve birimler için izlenecek prosedürlere ilişkin protokoller hazırlanmış mı?
 3. Günlük denetim ve kontrol listeleri hazırlanmış mı?
 4. Tüm alanlarda sosyal mesafe tanımlaması, Sosyal mesafe planı hazırlanmış mı?
 5. İşletme bünyesinde görev alan çalışanlara Covid-19 ve hijyen uygulamaları ile işletmede uygulanacak plan ve protokoller konusunda eğitimler yapılıyor mu?
 6. Covid-19 ve hijyen uygulamalarına ilişkin personel ve genel alanlarda yazdırılabilir duvar şemaları hazırlanarak ilgili alanlara asılmış mı?
 7. Kapalı oteller için yeniden faaliyete açılma protokolü hazırlanmış mı?
 8. Süreç ve tüm uygulamalar düzenli olarak kayıt altına alınıyor mu?

B. İŞLETMEDE YAPILACAK GENEL UYGULAMALAR

 1. Resepsiyon ve insan hareketi ve yoğunluğunun yaşandığı diğer bölümlerde yerlerin çizgi çekilerek işaretlenmesiyle sosyal mesafeyi belirten düzenleme yapılmış mı?
 2. Acil durumlar halinde uygulanacak protokol, aranacak kişi ve kurumlar belirlenmiş mi ?
 3. Tesis bünyesinde Koruyucu kıyafet ve ekipman bulunduruluyor mu ?
 4. İşletmenin HACCP belgesi veya bu konuda profesyonel danışmanlık aldığı bir kuruluş var mı?
 5. Tesiste kullanılan maske, el dezenfektanı, genel alan dezenfektanı ve temizlik malzemelerinin TSE sertifikasına sahip olması.
 6. Otellerde alınan önlem ve uygulamalar konusunda misafirlere gerekli bilgilendirme için broşür, bilgi notu gibi hazırlık yapılmış mı?
 7. Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat ve donanımların (enerji, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolapları, asansörler vb.) koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yetkili servise veya konusunda eğitim almış uzman kişilere yaptırılması sağlanıyor mu?
 8. Çocuk misafirlere yönelik kişisel hijyen konusunda eğitim ve etkinlik yapılıyor mu?
 9. Otel içerisinde acil durumlarda karantina alanları belirlenmiş mi? Karantina alanlarının kullanımı ve tahliyesi sonrası anında dezenfeksiyon şartları belirlenmiş mi?
 10. Misafirlerin otele girişte veya konaklamaları sırasında herhangi bir hastalık belirtileri göstermeleri halinde (öksürme, halsizlik, yüksek ateş vs.) personelin müdahale planı hakkında bilgisi var mı?
 11. Otelin departman yöneticileri toplantılarının telekonferans ve çalışanlara yönelik eğitim programlarının uzaktan eğitim (e-eğitim) metoduyla yapılması için düzenleme yapılmış mı?
 12. Gıda Güvenliği ve Hijyeni konusunda, Satın Alma, Mal Kabul, Depo, Mutfak ve Gıda üretimi ve sunumundaki tüm departman yöneticileri alınan önlemler ve süreçler konusunda periyodik değerlendirme toplantıları yapıyor mu?
 13. Tesis genelindeki tüm havalandırma sisteminin temizliği ve dezenfeksiyonu (filtreler dahil) periyodik olarak yapılıyor mu?
 14. Lobby, fuaye alanlarındaki bekleme, dinlenme ve oturma alanlarında insanların etkileşimini ortadan kaldırmak üzere, koltuk ve sandalye sayıları en az seviyeye çekilerek gerekli sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmış mı?
 15. Tesis genelinde insan temasının yoğun olduğu yüzeyler, kapı kolları, dokunmatik ekranlar, kontrol panelleri, zaman saatleri, tezgah üstleri, mola odası / kafeterya, tırabzanlar, el yıkama istasyonları ve tuvaletler düzenli olarak dezenfekte edilerek kayıt altına alınıyor mu?

C. MİSAFİRİN OTELE GİRİŞİ

 1. Maskesi olmayan misafirler için otel girişinde maske veriliyor mu?
 2. Otel girişine dezenfektan konulmuş mu?
 3. Misafirlerin otele girişlerinde vücut ateşleri ölçülüyor mu?
 4. Misafirin otele giriş işlemleri, sosyal mesafe konusunda bilgilendirilmesi, valiz ve/veya eşyalarının bellboy tarafından odasına gönderileceğine yönelik protokol hazırlanmış mı?
 5. Misafirlere, resepsiyonda Covid-19 ile hijyen konusunda alınan önlemler ve uygulamalar ile misafirlerin uyacakları kurallar hakkında yazılı bilgi veriliyor mu?
 6. Gelen misafirlere misafir bilgi formu doldurarak geldikleri yer, son günlerde ziyaret ettikleri ülkeler ve ülkemizde kendileriyle irtibata geçilebilecek adres ve telefon numarasını paylaşmaları, Covid-19 sürecinde gerekirse kişisel bilgilerinin yetkili kurumlarla paylaşılacağına dair KVKK gereği açık rızası nın alınması ve misafirin konaklaması sürecinde veya sonrasında virüsün bulaşması da dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan dolayı konaklama işletmesinin hukuki olarak bir sorumluluğunun bulunmadığı yönünde düzenlemeler yapılmış mı?
 7. Misafirlerin özellikle asansörlerde sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yapılıyor mı?

D. PERSONEL İÇİN ALINACAK ÖNLEM VE UYGULAMALAR

 1. Personelin işe geliş ve gidişlerinde vücut ısıları ölçülerek kayıt altına alınıyor mu?
 2. Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında, kişsel koruyucu ekipman ve hijyen malzemesi kullanmalarına, fiziksel temasın azaltılmasına ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler alınmış mı?
 3. İşletme tarafından, kişisel hijyen bilincinin artırılması ve COVİD-19 için alınan gerekli tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele periyodik olarak eğitim veriliyor mu?
 4. Personele elin yüz bölgesine temas edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuluyor mu?
 5. Mümkün olduğunca personelin aynı vardiyada çalışması sağlanıyor mu ?
 6. İşletme personelinin, maske ve dezenfektanları kullanırken paketlerinde veya kutularında önerilen kullanım miktarlarını, sürelerini aşmamaları ve kullanım yöntemleri konusunda eğim veriliyor mu?
 7. Yemekhane, kafeterya, dinlenme alanları ve soyunma alanlarında çalışanlar arasında mesafe kuralı dikkate alınarak düzenleme yapılıyor mu?
 8. Çalışma esnasında, yemeklerden önce ve sonra, temizlik esnasında ve tuvalet kullanımları sonrasında ellerini düzenli olarak sabun ile 20 saniye süreyle akan suda yıkıyor mu?
 9. Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayeti olan çalışan maske takarak işyerindeki diğer çalışanlardan izole ediliyor mu?
 10. İzole edilen çalışan en kısa süre içerisinde Sağlık Bakanlığının ALO 184 hattı aranarak sağlık kurumlarına yönlendirilmesi yapılıyor ve durumu takip edilerek kayıt altına alınıyor mu?
 11. Personelin iş dışında birbirleriyle sosyalleşmek adına (kutlama, davet, yemek vs) bir araya gelmemeleri için gerekli uyarılar yapılıyor mu?
 12. Personelin kullandığı ekipman, araç ve gereçler dezenfekte ediliyor mu?
 13. Personelin giysileri ve ayakkabıları uygun yöntem ve malzeme ile dezenfekte ediliyor mu?
 14. Personel görev ve dinlenme mahallerinde duvara monte dezenfektan var mı?
 15. Personelin kullanması gereken koruyucu ekipmanlar yeterli miktarda temin edilmiş mi/ediliyor mu?
 16. Kullanımı ile ilgili olarak personele gerekli bildirimler yapılmış mı?
 17. Görevli personelin süreçlere yönelik eğitim, motivasyon ve psikolojik destek kayıtları şahsi dosyalarında kayıt altına alınmış mı?
 18. Çalışanlar sosyal mesafe kuralını görev başında da uyguluyor mu?
 19. Çalışanların birlikte yaşadığı aile üyeleri arasında, Covid-19 belirtisi bulunup bulunmadığı veya son 14 gün içerisinde yaptıkları yurt dışına seyahat bilgileri bir form aracılığı ile günlük olarak takip ediliyor mu?

E. GEENEL ALANLARDA DÜZENLEMELER

A) YATAK ODALARI

 1. Oda günlük temizlik kontrol formu, oda temizliği sonrasında ilgili yönetici tarafından doldurularak saklanıyor mu?
 2. Odalardaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları her misafir otelden ayrıldığında dezenfekte ediliyor mu?
 3. Temizlik sırasında, her oda için ayrı ayrı tek kullanımlık bezler kullanılıyor mu?
 4. Odalarda havalandırma sistemi düzenli çalışıyor mu? Klimaların filtreleri düzenli aralıklarla temizlenerek dezenfekte edilerek kayıt altına alınıyor mu?
 5. Odalarda tek kullanımlık (şampuan, sabun, duş bonesi, bardak, tabak, çatal bıçak takımları vb.) malzemelerin kullanılması için düzenleme yapılmış mı?
 6. Yatak odalarında klima dışı doğal ve mekanik havalandırma sağlanıyor mu?
 7. Yatak odalarının boşaltılmasından sonra yeni bir kullanım için mümkün olduğunca 12 saat boş bırakılması uygulanıyor mu?
 8. Odaya tamir ve tadilat için giren giren personel takip ediliyor mu? Onarım sonrası genel hijyen kuralı takip edilerek raporlanıyor mu?
 9. Kat koridorlarında, merdiven başlarında veya asansör yakınlarında el dezenfektanı var mı?
 10. Oda temizliğinde görevli personelin çalışma esnasında kişisel koruyucu malzeme kullanması sağlanıyor mu?
 11. COVİT-19 teşhisi konulan misafirin odasındaki nevresim, çarşaf havlu gibi tüm tekstil malzemesi ayrı ayrı poşetlere konularak çamaşırhane veya otel dışında çamaşır yıkama hizmeti alınan firmaya iletilerek bu ürünlerin 72 saat bekletildikten sonra diğer malzemelerden ayrı olarak yıkanması sağlanıyor mu?

B) MUTFAKLAR

 1. Mutfaklar, otel yönetimi tarafından hazırlanan protokole göre temizleniyor, ilgili yönetici tarafından denetleniyor ve kayıt altına alınıyor mu?
 2. Mutfakların girişinde el dezenfektanı bulunuyor mu?
 3. Üretim ve sunum aşamasında çalışan ve gıda ile temas eden personel, çalışma esnasında kişisel koruyucu ekipman (tek kullanımlık eldiven ve önlük, cerrahi maske, bone, galoş vb.) kullanıyor mu? İşletme girişlerinde dezenfektanlı paspas kullanılıyor mu?
 4. Meyve, sebze ve salataların kullanılmadan önce mutlaka dezenfeksiyona tabi tutulması için önlemler alınmış mı?
 5. Doğrama tahtaları ile bıçak ve diğer aletler çiğ ve pişmiş yiyeceklerin hazırlanması için ayrı ayrı belirlenmiş mi?
 6. Zararlı mikroorganizmaların çiğ gıdalardan tüketime hazır gıdalara geçmesini engellemek için çiğ ve pişmiş gıdaları birbirinden ayrı yerlerde tutulması uygulaması düzenli takip ediliyor mu?
 7. Çapraz kontaminasyonu önlemek üzere personel tarafından çalışma esnasında temiz tek kullanımlık eldivenler kullanılıyor mu?
 8. Çapraz kontaminasyonu engellemek için çiğ ve pişmiş gıdalar için farklı mutfak gereçleri ve doğrama tahtaları kullanılması düzenli takip ediliyor mu? Bu gıdaların birbirinden ayrı yerlerde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?
 9. Gıdaların otel yönetimi tarafından hazırlanan protokole göre satın alınması, depolanması, hazırlanması ve servise sunulması süreçleri kayıt altına alınıyor mu?
 10. Gıda üretim aşamasında ham madde ve ürün sevklerinde hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları, el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman eksiksiz, sağlam ve çalışır durumda mı?
 11. Gıda üretim alanları mümkünse doğal yollarla, ancak gıdalarda kontaminasyona sebep olmayacak şekilde havalandırılıyor mu?
 12. Mutfakta kullanılan kaplar, aparatlar, makineler, alet ve ekipmanların kullanılmadan önce ve kullanıldıktan sonra uygun temizlik önlemleri doğrultusunda temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanmış mı?
 13. Çalışanlar kendilerinde Covid-19 şüphesi duyduklarında veya hastalık belirtileri gösterdiklerinde durumu işyeri ilgili yöneticisine bildirmişler mi?
 14. Covid-19 ile ilişkili semptomları olan (ateş, öksürük ve/veya nefes darlığı) veya Covid-19 testi pozitif olan çalışanlar hakkında Sağlık Bakanlığı ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattı na ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ne bilgi verilmiş mi?

C) YEME İÇME ÜNİTELERİ

 1. Yeme & İçme üniteleri, işletme yönetimi tarafından hazırlanan protokole göre temizleniyor, ilgili yönetici tarafından denetleniyor ve kayıt altına alınıyor mu?
 2. Personel, çalışma esnasında kişisel koruyucu ekipman (tek kullanımlık eldiven ve önlük, cerrahi maske) kullanıyor mu?
 3. Her bir yeme & içme ünitesinin giriş bölümünde el dezenfektanı mevcut mu?
 4. Tüm yeme & içme ünitelerinin girişinde olası yığılmalar dikkate alınarak sosyal mesafe aralığı işaretlenmiş, masalar arası en az 1,5 metre mesafe bırakılmış mı?
 5. Yeme &i çme alanlarında servis ekipmanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor mu?
 6. Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri cihazlar kaldırılmış veya misafirlere bir görevli aracılığıyla bu cihazlardan içecek verilmesi düzenlemesi.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sayfanın Üstüne Git